124059 - Rijden op aardgas, richtlijn voor de vervanging of uitbreiding van het gemeentelijk wagenpark en/of leasen van voertuigen

Gerelateerde links

De luchtkwaliteit in Nederland laat ernstig te wensen over. Hoge concentraties van fijn stof en stikstofdioxide vormen een probleem voor de gezondheid en voor de inrichting van ons land ten aanzien van de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Daarnaast leiden hoge CO2-emissies tot klimaatproblemen. In het Werkplan Energie 2002-2005, vastgesteld door de Raad op 3-02-2004, zijn de ambities van de gemeente Hengelo vastgelegd ten aanzien van de vermindering van de CO2-emissie: in 2012 dient de uitstoot van broeikasgassen 6 % minder te zijn dan in 1990. Deze ambitie is onverkort meegenomen in het Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2006-2010. Verkeer en vervoer vormt een grote en steeds groeiende bron van deze verontreinigingen en daarmee samenhangende problematiek. Een aantal van de schadelijke effecten kan relatief eenvoudig worden verminderd door te kiezen voor schonere voertuigen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?