125676 - Invoering Wet Puber

Gerelateerde links

Vanaf 1 januari 2007 is iedere gemeente verplicht om de beperkingen op een kadastraal object te registreren en beschikbaar te stellen. Dit wordt aangeduid met de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Met de betreffende wet wil de overheid dat de burgers, bedrijfsleven, overheden en andere instanties een goed inzicht moeten hebben in de beperkingen die gelden voor percelen en gebouwen. De informatieverstrekking vindt plaats via het kadaster (o.a. kadaster-online) en via de gemeente. Hiervoor is een permanente verbinding tussen de gemeente en het kadaster (via de landelijke voorziening) noodzakelijk.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?