126375 - Reactie op het VNG Manifest

Gerelateerde links

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een concept Manifest opgesteld, dat de inzet verwoordt van de gemeenten voor de verkiezingen van 22 november a.s. De VNG vraagt de gemeenten (zowel collegs van B&W als gemeenteraden) op dit concept te reageren. Het college heeft een conceptreactie opgesteld die na bespreking met de gemeenteraad definitief in het college wordt vastgesteld en richting VNG gaat. In de reactie wordt de inhoudelijke hoofdlijn van het Manifest onderschreven, maar plaatst de gemeente Hengelo een aantal kanttekeningen bij de manier waarop de VNG een en ander wil realiseren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?