127035 - Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Op 1 januari 2007 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Met inwerkingtreding van deze wet komt onder meer de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) te vervallen. De voorzieningen uit de Wvg gaan over naar de Wmo. Daarnaast komt de functie huishoudelijke verzorging (HV) uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te vervallen. In de Wmo worden gemeenten verantwoordelijk voor de voorziening “hulp bij het huishouden”.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?