128882 - Voordracht (her)benoeming welstandscommissieleden en presentatie jaarverslag 2005

Gerelateerde links

Met ingang van 1 januari 2006 hebben er enkele verschuivingen plaatsgevonden in de commissie indeling in het werkgebied van het Oversticht, die van invloed konden zijn op de samenstelling van de commissie binnen de gemeente Hengelo. Bij de vaststelling van de welstandsnota zijn geen bijzondere leden (burgerleden, extra inhoudelijk deskundigen) toegevoegd aan de commissie. Tevens is niet gekozen voor een gecombineerde welstands-/ monumentencommissie, daar de gemeente Hengelo reeds een goed functionerende Monumentencommissie heeft.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?