131638 - Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied voormalige gemeente Weerselo

Gerelateerde links

Vanwege een grenscorrectie tussen de gemeenten Dinkelland en Hengelo op 1-1- 2001 is het perceel waarop het voorliggende bestemmingsplan betrekking heeft toegevoegd aan het grondgebied van de gemeente Hengelo. De bestemming van dit perceel is Agrarisch gebied. In oktober 2005 is ons het bestemmingsplan Broek Oost aangeboden. In dat bestemmingsplan is het nog ontbrekende deel van de van de Beneluxlaan opgenomen waardoor het gehele Broekgebied richting Deurningerstraat kan worden ontsloten.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?