135127 - Extra middelen praktijklokalen en groepsverkleining Voortgezet Speciaal Onderwijs

Gerelateerde links

In het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is er behoefte aan een versterking van de mogelijkheden voor arbeidstoeleiding zodat leerlingen beter kunnen worden voorbereid op arbeidsmatige activiteiten. Meer praktijkgericht onderwijs betekent dat meer praktijkgerichte ruimte nodig is. Om dit mogelijk te maken verdeelt het Kabinet in 2006 eenmalig een bedrag van € 25,633 miljoen via het gemeentefonds over de gemeenten die (V)SO voorziening op hun grondgebied hebben. De verdeling vindt plaats via een maatstaf die eenmalig speciaal voor dit doel in het leven is geroepen, namelijk het aantal leerlingen (V)SO ouder dan 12 jaar (inclusief ZMLK) op 1 oktober 2005. Voor elke (V)SO-leerling ouder dan 12 jaar is eenmalig een bedrag van € 1.000 aan het gemeentefonds toegevoegd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?