143771 - Stichting Huis voor Europa

Gerelateerde links

Het Huis voor Europa heeft in het najaar 2006 - 12 oktober tot en met 15 december - zijn activiteiten opgestart met een diversiteit aan Finland-programma’s. Voor Finland was gekozen vanwege het EUvoorzitterschap gedurende de tweede helft van 2006. Veel van de voornemens is gerealiseerd, maar sommige onderdelen zijn doorgeschoven of geschrapt, deels om organisatorische en deels om financiële redenen. Inmiddels bereidt de projectorganisatie het programma in 2007 voor. Het Huis voor Europa stelt dan het thema ‘noaberschap’ en Duitsland, vigerend EU-voorzitter 1e helft 2007, centraal.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?