147009 - Intrekken verordening, regelende de subsidiëring van sportaangelegenheden in de gemeente Hengelo

Gerelateerde links

Door de nieuwe werkwijze met subsidieprogramma’s, de door de raad in zijn vergadering van 21 december 1993 vastgestelde, laatstelijk gewijzigd op 24 november 1998, verordening, regelende de subsidiering van sportaangelegenheden in Hengelo, per 1 september 2007 in te trekken.
Sinds 11 april 2006 is de Algemene Subsidieverordening van kracht. Een belangrijk kenmerk is de taakverdeling tussen college en raad. Verlening van subsidies is de taak van het college en de kaderstelling en de controle door de gemeenteraad. De sturing en de verantwoording van subsidies gaat in beginsel door het instrument van subsidieprogramma’s. In de algemene subsidieverordening is het programma omschreven als een door het college vast te stellen document met als inhoud de besluitvorming en verantwoording over subsidieverlening op een bepaald beleidsterrein.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?