162736 - Jaarverslag en jaarrekening 2006

Gerelateerde links

Hierbij gaat het jaarverslag 2006 van de gemeente Hengelo, als basis voor de verantwoording door het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer. De inhoudelijke verantwoording is geschoeid op de leest van de tien programma's. Voor de hierbij gevolgde werkwijze en opzet wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het jaarverslag. Voor de financiële verantwoording is eveneens de programmatische invalshoek gevolgd. Naast de presentatie van de cijfers op dit hogere aggregatieniveau, zijn bovendien de lasten en de baten, de dotaties en onttrekkingen aan de reserves, alsmede het resultaat vóór en ná bestemming opgesteld conform de nieuwe voorschriften voor het gemeentelijke financiële beheer. De structurele effecten van dit jaarverslag – zowel inhoudelijk als financieel - zullen wij betrekken bij de opstelling van de Beleidsbegroting 2008-2011.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?