163114 - Projectleiderschap omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vereist een verbeterde samenwerking tussen disciplines binnen en buiten de organisatie. De samenwerking wordt in een vroeg stadium bevorderd door gezamenlijk een analyse te maken van de belangrijkste opgaven voor de korte en lange termijn. En door gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen en uit te werken. Zo wordt bovendien optimaal van de aanwezige (brede) kennis binnen de organisaties gebruik gemaakt. Inmiddels is door de directie onderkend dat het project omgevingsvergunning binnen de gemeente Hengelo een M status verdiend. Een kenmerk van een M project is dat het opdrachtgeverschap wordt ingevuld door een directielid of sectormanager. De sectormanager van de sector BVL is hiertoe aangewezen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?