171463 - Kredietaanvraag woonrijp maken Broek Noord

Gerelateerde links

Noord zijn reeds gerealiseerd, andere delen moeten nog worden ontwikkeld. Voor de delen die reeds zijn ontwikkeld moet de definitieve bestrating worden aangelegd en de openbare ruimte definitief worden ingericht, inclusief het aanleggen van speelvoorzieningen. Tevens worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd, met name bij De Strip, die noodzakelijk zijn ten gevolge van de lange periode tussen het bouwrijp en het woonrijp maken. Het reeds beschikbaar gestelde krediet voor de realisatie-fase in Broek Noord beslaat slechts het bouwrijp maken, derhalve dient er een nieuw krediet aangevraagd te worden voor het woonrijp maken.

 Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?