176781 - Nota Verbonden Partijen

Geruime tijd geleden is door het Presidium van uw raad de opdracht verstrekt om een nota over verbonden partijen het levenslicht te doen zien. Directe aanleiding daartoe was de constatering dat de raad op momenten dat in verbonden partijen cruciale ontwikkelingen gaande zijn niet in staat is (gesteld) om zijn stem te doen horen. Via het Programma- overleg is de volgende opdracht geformuleerd: “Geef een overzicht van alle samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert”.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?