182269 - Notitie voortgang WMO

In de notitie “de WMO 9 maanden onderweg” wordt terug gekeken op 9 maanden uitvoering WMO. Aan de orde komen: de ontwikkeling in volume van hulp bij het huishouden, de consequenties voor de formatie van de afdeling, de cliëntentevredenheid, het zorgloket en cliëntenparticipatie. Een bijzonder punt van aandacht is de uitvoering hulp bij het huishouden. Het uitvoeren van de herindicaties in het kader van de WMO met betrekking tot hulp bij het huishouden leidt tot een verschuiving van de categorie hh2, iets uitgebreidere zorg, naar hh1 zijnde in principe alfa-hulp. Na het uitvoeren van de herindicaties (2/3 van het klantenbestand) is eerst de volle omvang van de verschuiving zichtbaar geworden. Die herindicaties gaan in principe per 1-1-2008 in. Doorschuiven van de ingangsdatum naar 1-7- 2008 geeft zorgaanbieders tijd om de organisatie op deze veranderingen aan te passen.

 Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?