226278 - Onteigening Dalmeden

In de afgelopen tijd heeft er minnelijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en deze eigenaren, maar dit heeft tot op heden (nog) niet geleid tot minnelijke aankoop van benodigde percelen c.q. perceelsgedeelten. Teneinde tijdig over deze percelen te kunnen beschikken en zodanig het eerdergenoemde bestemmingsplan te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om naast het voorzetten van het minnelijke verwervingstraject, te starten met een onteigeningsprocedure.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?