09G200761 - Programma + overzicht onderwijshuisvesting 2010

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het programma onderwijshuisvesting 2010. De in het programma 2010 opgenomen voorzieningen zijn gerangschikt op grond van de criteria zoals vermeld in bijlage 5 van de Verordening onderwijshuisvesting. Het programma geeft per priorioteit aan welke voorziening in 2010 noodzakelijk wordt geacht. Onder prioriteit 1 zijn de voorzieningen opgenomen die bedoeld zijn om capaciteits- of huisvestingsproblemen op te lossen. Onder prioriteit 2 zijn de voorzieningen opgenomen die noodzakelijk zijn om een adequaat onderhoudsniveau van scholen en gymnastiekvoorzieningen te handhaven. De 3e prioriteit beschrijft de voorzieningen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde verplichtingen bestaande uit aanpassingen voor zover deze geen capaciteitsuitbreiding inhouden. Tenslotte zijn onder prioriteit 4 de gewenste bouwkundige aanpassingen van algemene aard opgenomen. Hiertoe behoren tevens aanpassingen in het kader van onderwijskundige vernieuwingen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?