265802 - Plan van Aanpak Uitwerkingen Samenwerkingsovereenkomst Berflo Es

Gerelateerde links

De samenwerkingsovereenkomst Berflo Es (SOK Berflo Es) is op 23 maart 2006 door de gemeente Hengelo en de woningbouwcorporaties St. Joseph Wonen en HBS Ons Belang (thans gefuseerd in de Stichting Hengelose Woningcorporatie) ondertekend. In de SOK Berflo Es is bepaald dat voor een goede en efficiënte uitvoering van die overeenkomst de partijen zo spoedig mogelijk in overleg een plan van aanpak zullen opstellen. Het doel van het plan van aanpak is om, in aanvulling op de reeds vastgestelde SOK, nadere afspraken vast te leggen over de planontwikkeling en de uitvoering voor de herstructurering van de woonbuurten Berflo Es Zuid, Veldwijk Noord en Veldwijk Zuid.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?