266451 - Vaststelling beeldwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld

Om de ontwikkeling van bedrijventerrein ’t Oosterveld mogelijk te maken heeft de gemeente Hengelo een nota van uitgangspunten opgesteld. Deze nota is op 9 november 2004 vastgesteld door de raad. Het voorliggende beeldkwaliteitsplan biedt samen met het bestemmingsplan A1 zone de basis voor een adequate omgeving voor bedrijfsactiviteiten waar klant en medewerker zich in volwaardige werkomstandigheden bevinden. Het beeldkwaliteitplan is bedoeld om sturing te geven aan de ruimtelijke kwaliteit van het nieuwe bedrijventerrein en beschrijft de kwaliteitseisen voor de bebouwde èn de niet bebouwde ruimte. Het beeldkwaliteitplan dient als richtlijn voor de welstandsadvisering bij de aanvraag van bouwvergunningen en bevat onder andere criteria ten aanzien van de verschijningsvorm van de gebouwen, terreinen en inrichtingselementen.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?