292751 - Versnelde implementatie Nota Autoparkeren 2008-2012

Op 17 december 2008 heeft de gemeenteraad de Nota Autoparkeren 2008-2012 vastgesteld. De Nota Autoparkeren 2008-2012 zou gefaseerd in 5 jaar tijd worden uitgevoerd. Op verzoek van de gemeenteraad is de implementatie van de Nota Autoparkeren versneld van 5 jaar naar 2 jaar. De implementatie van Nota autoparkeren 2008-2012 is in volle gang. Op het Mitchamplein en in een deel van Thiemsland wordt 8 juni 2009 betaald parkeren ingevoerd. In het najaar van 2009 wordt gestart met het uitvoeren van het draagvlakonderzoek in de omgeving van het ROC en Weidedorp. Op verzoek van de gemeenteraad wordt de gehanteerde methode voor het draagvlakonderzoek naar de invoering van de proef betaald parkeren gewijzigd. Betaald parkeren rondom het ziekenhuis wordt gekoppeld aan de ontwikkelingen op het ziekenhuisterrein zelf. In verband met de verhoging van de vergoeding voor Wet Mulder feiten is de Blauwe Zone, financieel gezien, een interessante optie geworden. Welke mogelijkheden dit biedt gaan we de komende maanden uitzoeken. Om alle mogelijkheden open te houden wordt de versnelde implementatie de komende maanden verricht met de bestaande middelen en de middelen die beschikbaar zijn gesteld met het vaststellen van de Nota Autoparkeren 2008-2012.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?