302366 - Delegatie vaststellen exploitatieplan, behorende bij projectbesluit voor een kinderdagverblijf

Gerelateerde links

Voor het gebruik van het pand Oldenzaalsestraat 603 als kinderdagverblijf is een projectbesluit in procedure. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moet er bij het nemen van een projectbesluit ook een besluit in het kader van een exploitatieplan moet worden genomen. De bevoegheid het projectbesluit vast te stellen, is door de raad al gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. Gelet op de samenhang van de beide besluiten, wordt de raad voorgesteld om ook de bevoegdheid om een exploitatieplan vast te laten stellen te delegeren aan het college. Dan kan bij het vaststellen van het projectbesluit in het college ook besluitvorming plaatsvinden omtrent het exploitatieplan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?