312551 - Wijziging verordening sportaccommodaties

In de Perspectiefnota 2009 is vermeld, dat voor de tarieven van 2010 een uitzettingspercentage van 1,00% moet worden gehanteerd. De tarieven in de bij de verordening behorende tabel zijn derhalve met 1,00% verhoogd. Voor het Twentebad zijn een aantal tarieven met meer dan 1,00% verhoogd in verband met afrondingen, terwijl diverse andere tarieven niet zijn verhoogd, waardoor de gemiddelde prijsstijging niet boven de 1,00% komt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?