09G201116 - Herziening welstandsnota

De huidige welstandsnota is op 18 mei 2004 door de raad vastgesteld. Op zich functioneert de nota goed, maar is onderhevig aan 'veroudering'. Er zijn geen criteria voor terrassen, de sneltoetscriteria zijn sterk verouderd en kunnen soepeler. Het reclamebeleid (nu nog opgenomen in de nota Buitenreclame) voldoet niet meer. Op industrieterreinen en een aantal bedrijventerrein kunnen meer uitingen geen kwaad. In de binnenstad, Tuindorp 't Lansink en buitengebied is terughoudendheid geboden. Daarnaast is herziening van alle criteria wenselijk alsmede een beperking van het aantal te onderscheiden gebieden in de nota. De benadering van voor- en achterkant van bouwwerken kan leiden tot soepelere criteria voor de achterzijde. Streng zijn waar nodig en soepeler worden waar dit kan is de insteek van de totale herziening, kortom: maatwerk!

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?