109G200651 - Herziening grondexploitaties

De raad wordt voorgesteld om de grondexploitaties per 01.01.2010 en de daarmee samenhangende reserves en voorzieningen vast te stellen. De grondexploitaties dienen als een geactualiseerd toetsingskader ter vaststelling van de financiƫle gevolgen van aankopen, verkopen, aanpassingen grondprijzen, planuitwerking, kredietaanvragen, aanbestedingsresultaten en exploitatieovereenkomsten.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?