10G200083 - Planschade Oldenzaalsestraat 340

Gerelateerde links

De heer en mevrouw Sombekke, Oldenzaalsestraat 340, 7557 GE Hengelo, hebben een planschadeverzoek ingediend als gevolg van de aan hun achterbuurman, de huidige bewoner van het perceel Oldenzaalsestraat 344, 7557 GE Hengelo, verleende (persoonsgebonden) vrijstelling. De schade bestaat volgens hen uit waardevermindering van hun eigendommen aan de Oldenzaalsestraat 338 en 340. De schadebeoordelingscommissie is van mening dat sprake is van een planologische verslechtering. Bij maximale invulling van de oude planologie was zicht op de woning en in de tuin van verzoekers niet mogelijk geweest. Als gevolg hiervan treedt een waardedaling op van € 7.500,-, te verhogen met de wettelijke rente vanaf 22 mei 2007.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?