10G200425 - Voorbereidingsbesluit Zuidelijke spoorzone

Gerelateerde links

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Hengelo Zuid Oost. Het gebied zuidelijke spoorzone (begrensd door de Parallelweg SS, Rietweg, Watertorenlaan en Waarbekenweg) maakt ook deel uit van dit bestemmingsplan. Naar verwachting zal er eind 2010 een ontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Aangezien voor het gebied zuidelijke spoorzone momenteel geen bestemmignsplan van kracht is ("wit gebied") is het van groot belang dat een instrument voorhanden is waarmee enerzijds eventuele ongewenste ontwikkelingen kunnen worden tegengegaan en anderzijds medewerking kan worden verleend aan ontwikkelingen die in het kader van de toekomstige invulling wel passend worden geacht. Daarom wordt de raad voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Zuidelijke Spoorzone.

Behandeld in: 

Raadscommissie Fysiek van 

13 april 2010

Raadsvergadering van

27 april 2010

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?