10G200450 - Vaststelling bestemmingsplan Tuindorpstraat/Anemoonstraat

Gerelateerde links

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Tuindorpstraat / Anemoonstraat vast te stellen. Omdat kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het plan opnieuw ter inzage gelegd worden en kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Raad van State.

Behandeld in:

Raadscommissie Fysiek vanĀ 

13 april 2010

Raadsvergadering van

27 april 2010

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?