10G201045 - Erfpachtovereenkomst Twentekanaal C.T.H. Vastgoed

C.T.H. Vastgoed B.V. is voornemens de huidige overslagterminal aan het Twentekanaal, nabij het terrein van Akzo, uit te breiden. Om dit te bewerkstelligen is ook een perceelsgedeelte nodig dat eigendom is van de gemeente Hengelo. De benodigde grond is in erfpacht uitgegeven aan CTH Vastgoed B.V. De verkoopwaarde van het perceel is € 97.838,-. Dit resulteert in een jaarlijkse erfpachtcanon van € 4.305,- per jaar tegen 4,40% erfpachtsrente. Normaliter zou de verkoopopbrengsten ten gunste van "Twentekanaal Zuid" zijn gekomen en via het eindresultaat uiteindelijk ten gunste van de reserve "grondbedrijf" komen. Omdat dit complex al is afgesloten dient de verkoopwaarde van € 97.838,- thans direct ten gunste te komen van de reserve grondgrondexploitaties hetgeen een raadsbesluit behoeft.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?