10G201317 - 7e wijziging Beleidsbegroting 2010

In de 7e wijziging worden verwerkt alle op dezelfde agenda van de raad voorkomende voorstellen met gevolgen voor de Beleidsbegroting 2010 alsmede de gevolgen van de eerdere raadsbesluiten uit 2010. Verder worden vermeld alle collegebesluiten met gevolgen voor deze beleidsbegroting, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd (o.a. gebruikmaking van de post Onvoorziene uitgaven). Ook zijn enkele technische aanpassingen van de begroting in deze wijziging verwerkt. De financiƫle gevolgen van de 2e Berap 2010 worden afzonderlijk verwerkt via de 8e wijziging van de Beleidsbegroting 2010.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?