10G201605 - Voorbereidingsbesluit M-Kwadraat

Aangezien het gebied M-kwadraat “wit gebied” betreft, is het van groot belang dat een instrument voorhanden is waarmee enerzijds eventuele ongewenste ontwikkelingen kunnen worden tegengegaan en anderzijds medewerking kan worden verleend aan ontwikkelingen die in het kader van de toekomstige invulling wel passend worden geacht.

Vanuit dat oogpunt is het gewenst dat de raad voor het gebied M-kwadraat, dat wordt begrensd door de Marskant, Deldenerstraat, Tuindorpstraat, Helmerstraat en de Willemschool, een voorbereidingsbesluit neemt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?