10G201704 - Herziening grondexploitatie Campus

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de per 1/1/2010 herziene grondexploitatie voor Gem Campus met een contante waarde resultaat van - €185.000. Het tekort kan worden afgedekt door het bij oprichting van de CV/BV gestorte aandelenkapitaal. Hiernaast heeft de gemeente een bestemmingsreserve ‘Risico’s Westermaat Campus’ gevomd. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze bestemmingsreserve te beperken tot € 1,0 mln. en het meerdere en de jaarlijkse bijschrijving ten gunste te brengen van de Algemene Reserve Grondbedrijf.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?