377315 - Verlengen contract accountant tbv. de Jaarrekening 2011

De raad heeft in zijn vergadering van 27 mei 2008 besloten om Deloitte Accountants BV aan te wijzen als accountant van de gemeente Hengelo voor de boekjaren 2008, 2009 en 2010, met daarbij een optie tot verlenging voor het boekjaar 2011. Het presidium stelt voor het contract te verlengen voor het boekjaar 2011, gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren. De werkgroep accountancy adviseert om in te stemmen met dit voorstel.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?