10G201434 - Ombuiging M-kwadraat

In 2009 is bekend geworden dat woningbouwcorporatie Domijn om moverende redenen het project M-kwadraat niet meer wilde/kon ontwikkelen. Inmiddels heeft Welbions aangegeven wel interesse te hebben in deze locatie. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt ten behoeve van de afwikkeling cq ontwikkeling van dit project waarbij de gemeentelijke boekwaarde teruggebracht kan worden naar bijna nihil. Door het sluiten van deze overeenkomsten is de gemeente ervan verzekerd dat de bijdragen van de partijen in 2011 zullen worden gerealiseerd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?