11G200201 - 3e Wijziging Beleidsbegroting 2011

Gerelateerde links

In de 3e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma’s van de Beleidsbegroting 2011. Dit geldt ook voor de gevolgen van eerdere raadsbesluiten alsmede van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd.
Tenslotte zijn ook enkele technische aanpassingen en correcties van de begroting in deze wijziging verwerkt, die overigens in totaliteit budgettair neutraal verlopen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?