11G200207 - Ontwikkeling Zuidelijke Havenweg

Ten behoeve van de herontwikkeling van (delen van) bedrijventerrein Twentekanaal heeft de gemeenteraad najaar 2004 het Masterplan Bedrijventerrein Twentekanaal vastgesteld. Tegelijkertijd heeft de raad groen licht gegeven voor het project “Herstructurering Twentekanaal, verplaatsen puinbreker/herontwikkeling TRM-locatie en omgeving”. Het centrale projectonderdeel was het verplaatsen van de puinbreker TRM en het vervolgens herontwikkelen van de achtergebleven locatie en omgeving. In 2009 heeft de Twentse Recycling Maatschappij aangegeven de voorgenomen verplaatsing van de puinbreker vanwege de hoge (verhuis)kosten niet door te zetten. Besloten is de bedrijfsactiviteiten voort te zetten op de bestaande locatie. Daardoor is het oorspronkelijke herstructureringsplan niet meer uitvoerbaar.

Het terrein grenzend aan de puinbreker welke bekend is als de voormalige kartingbaan, ligt (nog altijd) braak. In dit advies wordt deze locatie nu “Ontwikkeling Zuidelijke Havenweg en omgeving” genoemd.

De onduidelijkheid rond de verplaatsing van de puinbreker en de mogelijke bodemverontreiniging heeft concrete ontwikkeling van dit terrein lange tijd in de weg gestaan. Nu bekend is dat de puinbreker op de huidige locatie blijft en gaat investeren om de overlast te verminderen is een deel van de onzekerheid weggenomen.
Uit aanvullend bodemonderzoek blijkt tevens dat de aanwezige stortplaats nauwelijks belemmerend is voor de herontwikkeling. Eerder werd aangenomen dat dat wel het geval was.

Omdat zich nu ook gegadigden hebben gemeld voor deze bedrijfslocatie, bestaat nu aanleiding om dit terrein voortvarend te herontwikkelen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?