11G200282 - Wijziging meerjarige vervangingsinvestering verkeersregelinstallaties

De huidige jaarlijkse bijdrage voor het vervangen van verkeersregelinstallaties (VRI's) is jaren geleden vastgesteld op ca € 80.000,=. Door autonome en technische ontwikkelingen is dit bedrag bij lange na niet meer toereikend. De afgelopen jaren zijn er veel VRI's en met verkeerslichten beveiligde fiets- en voetgangersoversteken bijgekomen. Tevens worden de verkeersregelautomaten op busroutes en belangrijke routes voor hulpdiensten uitgerust met KAR (Korte Aftstand Radio) om prioriteit te kunnen geven aan het openbaar vervoer en hulpdiensten. Hiernaast worden verkeersregelautomaten de laatste jaren gekoppeld aan nabijgelegen verkeersregelautomaten om groene golven en overige koppelingen mogelijk te maken die de doorstroom bevorderen. Tot slot worden verkeersregelautomaten zoveel mogelijk aangesloten op de verkeerscentrale, waardoor wijzigingen snel door te voeren zijn, en foutmeldingen snel en automatisch worden gemeld bij de nderhoudsaannemer.
Bij ongewijzigde vaststelling van de bijdrage voor het vervangingsbudget van VRI's kan de gewenste kwaliteit van de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid op enkele met verkeerslichten geregelde kruispunten niet meer langer worden gewaarborgd.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met een wijziging van de investering en fasering voor het vervangen van VRI's t/m 2015, en de bijdrage voor dit vervangingsbudget in 2015 voor een nieuwe periode van 5 jaar te herzien.

Behandeld in:


Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?