11G200612 - Continuering groenprojecten Hasseler Es

Het college heeft bewoners en de raad toegezegd met voorstellen te komen voor de voortzetting van de projecten Verkoop Snippergroen en Groene Structuren Hasseler Es. Daaropvolgend komt op een later moment een beleidsnotitie voor het groen in de stad.
Nu wordt voorgesteld om aanbevelingen uit de gesprekken met bewoners en de raad op het gebied van communicatie en participatie over te nemen. Tevens wordt vanaf de eerstvolgende buurt (Bartelinkshoek) gestopt met de uitsterfconstructie bij voorstroken met kabels en leidingen; gebruikersovereenkomsten bij voorstroken met kabels en leidingen zullen in de toekomst ook bij een nieuwe bewoner aangeboden worden. Ook stopt de gemeente met het toepassen van de uitsterfconstructie bij het verkopen van snippergroen, op voorwaarde dat gemeentegrond wel bereikbaar blijft voor onderhoud. De handhaving op illegaal grondgebruik wordt voortgezet op de huidige wijze.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?