11G201019 - 9e Wijziging Beleidsbegroting 2011

Gerelateerde links

In de 9e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiƫle gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2011.
De gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van de collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen. Ook is opgenomen de raming van de onderuitputting van de kapitaallasten 2011.
Tenslotte zijn ook enkele technische aanpassingen en correcties van de begroting in deze wijziging verwerkt, die overigens in totaliteit budgettair neutraal verlopen. Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de financiƫle aspecten in het raadsvoorstel.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?