11G201070 - Primato: Rapportage Werkgroep, Jaarrekening 2010 en Begroting 2011

De werkgroep Primato geeft in haar rapportage uitwerking aan de opdracht, zoals deze is gegeven in maart 2011. In de rapportage staan haar bevindingen en aanbevelingen. Een voorstel voor de uitvoering van de aanbevelingen wordt in het raadsvoorstel gegeven. Daarnaast heeft het bestuur van Primato de begroting 2011 en de jaarrekening 2010 ingediend. Deze moeten door de Raad worden goedgekeurd cq mee worden ingestemd. Tevens geeft het bestuur van Primato verantwoording van de uitgaven en inkomsten van de bruidsschat.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?