11G201101 - Experimenten 2e lijns ambulante hulpverlening

Het Kabinet Rutte wil dat de jeugdzorg (ondersteuning en hulpverlening aan kinderen, jongeren en/of hun opvoeders) anders georganiseerd gaat worden. De gemeenten krijgen dan veel meer verantwoordelijkheden. Om ons als gemeente op deze operatie (ook wel Transitie Jeugdzorg genoemd) voor te bereiden, gaan we experimenteren op het snijvlak van de lokale (1ste lijns) jeugdzorg en de provinciale (2de lijns) jeugdzorg (zie ook bijlage 1 ‘Maatwerkplan’). Hiermee kan geïndiceerde ambulante jeugdzorg in samenhang worden gebracht met lichtere vormen van pedagogische begeleiding. Dit moet zich uiteindelijk vertalen in:
- Vermindering van onnodige indicaties voor geïndiceerde zorg.
- Beperken van het beroep op zwaardere vormen van geïndiceerde zorg.
- Meer kinderen/gezinnen zijn geholpen binnen hetzelfde budget.
- Het vereenvoudigen en versnellen van het proces naar de 2de lijns ambulante hulp.
De experimenten/trajecten worden volgens Wrap Around Care benadering opgepakt. Dit betekent met inzet van gezinscoaches op een integrale werkwijze (1 kind/gezin, 1 plan, 1 coördinator, (1 budget)) en die aansluit bij de eigen kracht van het kind/ouder/gezin. Voor het uitvoeren van deze experimenten heeft de provincie Overijssel op 30 mei 2011 een éénmalige subsidie van € 150.000 beschikbaar gesteld om 30 trajecten uit te voeren in 2011 (zie bijlage 2 ‘Brief provincie Overijssel, 30 mei 2011).

De provincie heeft in haar beschikking diverse prestaties verbonden. Over de voortgang van de prestaties wordt op afgesproken momenten gerapporteerd aan de provincie. Voor 1 juli 2012 dient de gemeente een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, waarbij ook een inhoudelijk en financieel verslag onderdeel zijn. De resultaten wordt ook besproken in de informele bijeenkomsten(en) voor de raad over de transitie jeugdzorg.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?