11G201611 - Nota Sterker aan het werk (Hoofdlijnen re-integratiebeleid 2012)

Met de vaststelling van de nota “Sterker aan het Werk” stemt de raad in met de hoofdlijnen van het  re-integratiebeleid 2012. Dit is noodzakelijk vanwege grote aangekondigde kortingen op het participatiebudget en de ingrijpende wetswijzigingen op het gebied van werk en inkomen.
De nota “Sterker aan het werk” geeft de hoofdlijnen van het participatie- en re-integratiebeleid van de gemeente Hengelo voor in elk geval 2012 met een doorkijkje naar de jaren daarna wanneer hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Wet werken naar vermogen van kracht zal zijn.
Het College wil de schaarsere re-integratiemiddelen vooral inzetten op de zgn. kwetsbare middengroepen, die met ondersteuning richting betaald werk uit de uitkering kunnen stromen. De mensen die op eigen gelegenheid betaald werk kunnen vinden, krijgen minder ondersteuning en worden op hun eigen verantwoordelijkheid aangesproken. Aan de mensen voor wie regelmatig betaald werk binnen afzienbare tijd nog een stap te ver is worden participatietrajecten o.m. via welzijnswerk en WMO geboden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?