11G201837 - (Her)benoeming leden programmaraad Twente

Programmaraad Twente brengt jaarlijks onafhankelijk advies uit aan kabelexploitant Ziggo over het analoge zenderpakket voor televisie en radio. Hengelo maakt deel uit van het verzorgingsgebied van Ziggo, samen met 8 andere gemeenten. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een programmaraad in te stellen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 hadden de leden van de programmaraad Twente moeten worden (her)benoemd. Door allerlei ontwikkelingen heeft de programmaraad daar niet tijdig een verzoek voor kunnen indienen. Vandaar dat de programmaraad heeft gevraagd om haar leden met terugwerkende kracht (her) te benoemen. Zo wordt, in afwachting van nieuwe wetgeving, de consumenteninvloed op het analoge zenderpakket voor radio en televisie in ons verzorgingsgebied gewaarborgd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?