415942 - Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Hengelo: ‘Beleefd aanbevolen en dan?’.

Over de rapporten van derden in de gemeente Hengelo wordt in de rapportage gesteld dat het gebruik, nut en effectiviteit van de 20 onderzochte rapporten (nog) gering is. Het merendeel van de rapporten van ingehuurde derden was ten tijde van het onderzoek nog niet afgerond en vastgesteld en nog niet tot uitvoering gebracht. De lange doorlooptijd is van grote invloed op de uiteindelijke effectiviteit van de rapporten en aanbevelingen geweest.
In het rapport zijn de conclusies en aanbevelingen (zie hoofdstuk 2, pagina’s 7 t/m 10) opgenomen die door de Rekenkamercommissie Hengelo worden onderschreven.
Er wordt een achttal aanbevelingen gedaan, die betrekking hebben op:
- de doelstelling van inhuur (3 aanbevelingen)
- de financiën (een aanbeveling)
- de inzet van ambtenaren (2 aanbevelingen)
- de selectie van derden (een aanbeveling)
- de monitoring van de effectiviteit van de aanbevelingen (een aanbeveling)

Het college heeft blijkens deze brief alle conclusies van het onderzoeksrapport overgenomen en deelt de aanbevelingen grotendeels. Het rapport geeft het college ruim voldoende aanleiding om er direct mee aan de slag te gaan en verbeteringen te realiseren. De belangrijke vraag bij deze constatering blijft naar het oordeel van de Rekenkamercommissie wel hoe het college dit proces van verbetering denkt te monitoren en wanneer gezegd kan worden dat de (c.q. welke) verbeteringen zijn gerealiseerd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?