11G201819 - Bezwaarschrift tegen de afwijzing van het verzoek om partiële herziening bestemmingsplan t.b.v. de bouw van een woning aan de Landmansweg

Bezwaarmaker is het niet eens met de beslissing van uw raad tot afwijzing van zijn verzoek om partiële herziening van een bestemmingsplan. Uw raad heeft geconcludeerd dat het verzoek op grond van het geldende beleid niet ingewilligd kan worden. De commissie voor de bezwaarschriften is van mening dat er geen redenen zijn op grond waarvan uw raad niet tot dit besluit heeft kunnen komen. De commissie adviseert om die reden het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven. Ons college adviseert uw raad overeenkomstig het advies van de commissie te besluiten.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?