11G202028 - Grondslagen herziening grondexploitaties per 1-1-2012

a) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties per 01.01.2012 de volgende grondslagen worden gehanteerd:

  • Rente: 5,5%, met uitzondering van de projecten Hart van Zuid, De Veldkamp, Hemmelhorst en XL Businesspark Twente (RBT), waarvoor andere renteafspraken zijn gemaakt;
  • Indexering van de kosten:  2012 en 2013 0% per jaar en vanaf 2014 2,5% per jaar;
  • Indexering van de grondopbrengsten:  2012 en 2013 0% en vanaf 2014 2% per jaar.

 

b) kennis te nemen van:

  • De werkwijze van het ramen van de plankosten;
  • De werkwijze van het ramen van de civiele kosten.

 

c) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties de volgende gedragslijnen worden gehanteerd:

  • Gewijzigde, nieuwe en vervallen stelposten in de aan het grondbedrijf gelieerde reserves en voorzieningen worden expliciet als beslispunt aan de gemeenteraad voorgelegd;
  • Eventuele afwaarderingen van gronden worden specifiek aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?