12G200130 - Krediet bouw Brede School MFA/Berflo Es

De herstructurering van de Berflo Es is een belangrijk middel om deze wijk sterk en vitaal te maken.
Het realiseren van kwalitatief goede en op elkaar afgestemde activiteiten en voorzieningen, zoals een brede school in combinatie met een multifunctionele accommodatie, is een belangrijke voorwaarde voor het versterken van de sociale vitaliteit van deze wijk.

Het college heeft in februari 2010 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het maken van een Voorlopig en Definitief Ontwerp en voor de aanbesteding van de accommodatie. Dit heeft in mei 2011 geleid tot een Definitief Ontwerp dat daarna echter een tweetal keren aangepast is. De redenen daar voor waren het dreigende leegstandsrisico als gevolg van de snel verslechterende financiële situatie van de gemeente, de aanzienlijke reductie en vertraging van het woningbouwprogramma en het terugtrekken van een belangrijke gebruiker.
Indien de Raad in september het gevraagde krediet voor de bouw van de accommodatie verleent, kan,  direct na het afronden van de Europese aanbestedingsprocedure, in maart 2013 met de bouw worden begonnen en is de verwachting dat de oplevering daarvan in juli  2014 plaats kan vinden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?