12G200457 - Discussienota Wet werken naar vermogen

Op 15 maart 2012 is de Commissie Sociaal geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de invoering van de Wet Werken naar Vermogen. Afgesproken is de uitloopvergaderingen mede te gebruiken om enkele specifiek Hengelose dilemma's en/of discussiepunten te behandelen. Voor de uitloopvergadering van 12 april is een discussienota opgesteld met een tweetal dilemma's ten aanzien van de activiteiten maatschappelijke participatie en de vormgeving van zgn. beschut werk.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?