12G200850 - Beeldkwaliteitplan Winkelcentrum en Tankstation

Voor een gebied ten westen van de Kuipersdijk (ter hoogte van het FBK stadion) is het bestemmingsplan Veldwijk Noord Winkelcentrum gemaakt. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een winkelcentrum, woningen, een tankstation en de daarbij behorende infrastructuur en voorzieningen mogelijk. Voor nieuwe ontwikkelingen is het, gelet op de Welstandsnota, wenselijk een daarbij behorend beeldkwaliteitsplan op te stellen. Het beeldkwaliteitsplan Winkelcentrum en Tankstation is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan Veldwijk Noord Winkelcentrum. Het beeldkwaliteitsplan zal dienen als toetsingskader bij de beoordeling van omgevingsvergunningen door welstand.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?