12G200979 - Gemeentelijk woningbouwprogramma en prioriteitenlijst woningbouw

Vanaf 2009 voert de gemeente regie op de woningbouw. Als onderdeel van de woningbouwregie hanteert de gemeente een woningbouwprioriteitenlijst waarin de geplande woningbouwprojecten voor de eerstvolgende vijf jaar zijn opgenomen. Onder invloed van de huidige economische omstandigheden en de situatie op de woningmarkt moet het instrument van woningbouwregie op een andere manier worden ingezet. De kern van de voorgestelde aanpak is een omschakeling van een kwantitatieve benadering naar een kwalitatieve benadering. Hierover moeten afspraken worden gemaakt met Welbions, zorgpartijen en ontwikkelaars, waarbij aspecten als betaalbaarheid en kwaliteit een belangrijk onderwerp vormen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?