12G201463 - Beleidsbegroting 2013 - 2016

De Beleidsbegroting 2013-2016 sluit met een negatief saldo van bijna € 6,7 miljoen in 2013 tot ongeveer € 5,8 miljoen in 2016. Deze tekorten worden sluitend gemaakt door aanvullende maatregelen, zoals die zijn verwoord in het raadsvoorstel "Dekkingsplan begroting 2013-2016". Hierover vindt afzonderlijk besluitvorming plaats. De mutaties, die hieruit voortvloeien, worden verwerkt in een afzonderlijke (1e) begrotingswijziging op de Beleidsbegroting 2013-2016.

Voor een analyse van de noemenswaardige verschillen en de grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de Beleidsbegroting.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?