12G201480 - Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2013 - 2015.

Volgens de Wet veiligheidsregio’s stelt het bestuur van de Veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio.

Het beleidsplan is de opvolger van het beheersplan, zoals verplicht volgens de Wet rampen en zware ongevallen. Het Beleidsplan is dus een wettelijke planfiguur, een instrument voor de vertaling van bestuurlijke verantwoordelijkheden en ambities naar operationele voorbereiding en taakuitvoering. Waar het beheersplan primair de rampenbestrijding als invalshoek neemt, richt het beleidsplan zich op het bredere concept van rampenbestrijding én crisisbeheersing.

Op grond van de Wvr art. 15 lid 3 worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun wensen kenbaar te maken ten aanzien van in het concept Beleidsplan VRT op te nemen beleid.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?